Wszystkie kategorie

Świadczenia chorobowe

Świadczenie chorobowe suma wynagrodzeń z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby pomniejszone o składki społeczne pracownika średnie miesięczne wynagrodzenie przypadające na pracownika z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby = ——————————————— pomniejszone o składki społeczne pracownika 12 przypadające na pracownika średnie miesięczne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby pomniejszone o składki społeczne pracownika średnie dzienne wynagrodzenie […]

Zakup, likwidacja i darowizna środka trwałego

Zakup środka trwałego Pozostałe zobowiązania Środki trwałe Wn Ma Wn Ma ______________________ __________________ |Wartość Wartość |Wartość |brutto ———–|—>netto |netto | | | Należności | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | ____________________ | Podatek VAT| |—>naliczony | Likwidacja środka trwałego Środki trwałe Umorzenie środków trwałych Wn Ma Wn Ma _____________________ __________________ Wartość |Wartość Dotychczasowe|Dotychczasowe […]

Amortyzacja

Umorzenie Amortyzacja środków trwałych Wn Ma Wn Ma ________________ ________________ |Wartość Wartość | |amortyzacji—>amortyzacji|

Niedobór towarów w wyniku pożaru i odszkodowanie PZU za straty losowe

Niedobór towarów powstały w wyniku pożaru Towary Pozostałe koszty operacyjne Wn Ma Wn Ma _______________ __________________ |Niedobór Niedobór | |towarów—->towarów | Odszkodowanie PZU za straty losowe Pozostałe Rachunek bieżący przychody operacyjne Wn Ma Wn Ma ____________________ ________________ |Odszkodowanie—>Odszkodowanie|

Kredyt bankowy i spłata raty kredytu

Zaciągnięcie kredytu bankowego Zobowiązania wobec banków Rachunek bieżący z tytułu zaciągniętych kredytów Wn Ma Wn Ma _______________________________ __________________ |Wartość Wartość | |zaciągniętego zaciągniętego| |kredytu——————->kredytu | |bankowego bankowego | Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego Rachunek bieżący Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów Wn Ma Wn Ma ____________________ _______________________________ |Rata Rata | | kapitałowa| |spłaty——–|—>spłaty | […]

Odsetki od środków na rachunku bankowym i opłata za prowadzenie rachunku

Dopisanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przychody Rachunek bieżący finansowe Wn Ma Wn Ma _______________ _________________ |Odsetki—>Odsetki| Opłata za prowadzenie rachunku bankowego Rachunek bieżący Usługi obce Wn Ma Wn Ma ______________________ ___________________ |Opłata Opłata | |za prowadzenie—>za prowadzenie| |rachunku rachunku | |bankowego bankowego |

Wynagrodzenia

Zobowiązania Zobowiązania Wynagrodzenia wobec ZUS wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń Wn Ma Wn Ma Wn Ma ___________________________ ___________________________ _______________ Składki ZUS |Składki ZUS Składki ZUS |Wynagrodzenia Wynagrodzenia ______pracownika |pracownika<——pracownika |brutto <–>brutto | przypadające |przypadające przypadające | | na pracownika|na pracownika na pracownika| | | | | | | | | | | Ubezpieczenia | | […]

Podatek dochodowy

Zobowiązania Podatek dochodowy wobec budżetów Wn Ma Wn Ma _________________ _________________ |Podatek Podatek | |dochodowy—>dochodowy|

Sprzedaż i rozchód sprzedanych wyrobów gotowych

Sprzedaż wyrobów gotowych Przychody Należności ze sprzedaży od odbiorców wyrobób gotowych Wn Ma Wn Ma _________________ ____________ |Wartość Wartość| |netto<———–|—-brutto | | | Zobowiązania | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | _______________________ | |Podatek VAT | |należny<——-| Przekazanie sprzedanych wyrobów gotowych odbiorcy (rozchód sprzedanych wyrobów gotowych) Wyroby gotowe Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych […]

Sprzedaż i rozchód sprzedanych materiałów

Sprzedaż materiałów Przychody Należności ze sprzedaży materiałów od odbiorców Wn Ma Wn Ma ____________________ ____________ |Wartość Wartość| |netto<———–|—-brutto | | | Zobowiązania | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | _______________________ | |Podatek VAT | |należny<——-| Przekazanie sprzedanych materiałów odbiorcy (rozchód sprzedanych materiałów) Materiały Wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu Wn Ma Wn Ma […]

Zakup paliwa i usług serwisowych samochodu osobowego

Zakup paliwa do samochodu osobowego Zobowiązania Zużycie wobec dostawców materiałów i energii Wn Ma Wn Ma _______________ __________________ |Wartość Wartość | |brutto —-|—>netto | | do kosztów | | bilansowych| | KB = NKUP | | | | Podatek VAT| | naliczony | | ———–| | 2 | | do kosztów | | bilansowych| | […]

Leasing operacyjny i leasing finansowy

Leasing operacyjny u finansującego Przychody Pozostałe ze sprzedaży usług należności Wn Ma Wn Ma ____________________ ____________ |Wartość Wartość| |netto<——–|—-brutto | | | Zobowiązania | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | ____________________ | |Podatek VAT | |należny<——-| Umorzenie Amortyzacja środków trwałych Wn Ma Wn Ma ________________ ________________ |Wartość Wartość | |amortyzacji—>amortyzacji| Leasing operacyjny u […]

Pożyczka

Udzielenie pożyczki (działalnośc finansowa) Rachunek bieżący Należności od pożyczkobiorców z tytułu udzielonych pożyczek Wn Ma Wn Ma _______________ _____________________________ |Wartość Wartość | |udzielonej—>udzielonej| |pożyczki pożyczki | Spłata raty udzielonej pożyczki Należności od pożyczkobiorców Rachunek bieżący z tytułu udzielonych pożyczek Wn Ma Wn Ma _____________________________ _____________________ Wartość |Rata Rata | udzielonej|kapitałowa | pożyczki |spłaty——–|——>spłaty |Wartość |udzielonej […]

Świadczenia urlopowe

Maksymalne świadczenie urlopowe maksymalne świadczenie = odpis podstawowy urlopowe na ZFŚS Podatek dochodowy od świadczenia urlopowego świadczenie podatek dochodowy urlopowe składka zdrowotna 1 od świadczenia = ———– * 17 – od świadczenia urlopowego 100 urlopowego Składki ZUS od świadczenia urlopowego podstawa naliczania składek społecznych = świadczenie – odpis podstawowy od świadczenia urlopowe na ZFŚS urlopowego […]

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Średnioroczna miesięczna ilość zatrudnionych suma śrenich ilości zatrudnionych średnioroczna we wszyskich miesiącach roku miesięczna = ——————————— ilość zatrudnionych 12 Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej pomniejszone o składki społeczne pracownika odpis podstawowy przypadające na pracownika na zatrudnionych = ilość zatrudnionych * —————————— * 37,5 w normalnych warunkach w […]

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Współczynnik urlopowy ilość dni wolnych od pracy = ilość sobót + ilość niedziel + ilość świąt w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym ilość dni roboczych = ilość dni – ilość dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym ilość dni roboczych średnia ilość w […]

Wynagrodzenie urlopowe

Wynagrodzenie urlopowe przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym wynagrodzenie miesięczne wynagrodzenie = ————- godzinowe ilość godzin w miesiącu Wynagrodzenie = wynagrodzenie * ilość godzin urlopowe godzinowe urlopowych Wynagrodzenie = wynagrodzenie – wynagrodzenie za czas przepracowany miesięczne urlopowe Wynagrodzenie urlopowe przy wynagrodzeniu zmiennym suma wynagrodzeń z trzech miesięcy wynagrodzenie godzinowe poprzedzających miesiąc urlopu w trzech miesiącach = ———————————– […]

Wynagrodzenie za część miesiąca

wynagrodzenie wynagrodzenie miesięczne normalne = ————- godzinowe ilość godzin w miesiącu wynagrodzenie wynagrodzenie ilość godzin za godziny = normalne * przepracowanych przepracowane godzinowe w miesiącu w miesiącu

Wynagrodzenie za godziny nocne

wynagrodzenie wynagrodzenie minimalne minimalne = ————- godzinowe ilość godzin w miesiącu wynagrodzenie minimalne dodatek godzinowe za godzinę = ————– * 20 nocną 100 dodatek dodatek ilość za godziny = za godzinę * godzin nocne nocną nocnych dodatek wynagrodzenie = wynagrodzenie + za godziny miesięczne normalne nocne

Wynagrodzenie za nadgodziny

Wynagrodzenie za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym wynagrodzenie zasadnicze wynagrodzenie miesięczne zasadnicze = ————- godzinowe ilość godzin normalnych ilość = ilość nadgodzin + ilość nadgodzin nadgodzin w dni powszednie w dni świąteczne wynagrodzenie wynagrodzenie normalne = zasadnicze * ilość za nadgodziny godzinowe nadgodzin wynagrodzenie zasadnicze godzinowe dodatek za nadgodzinę = ————- w dni powszednie 2 […]

Prowizyjne systemy wynagradzania

Wynagrodzenie prowizyjne zwykłe Wynagrodzenie = przychód * stawka prowizyjne ze sprzedaży prowizyjna Wynagrodzenie czasowo-prowizyjne Wynagrodzenie = przychód * stawka prowizyjne ze sprzedaży prowizyjna Wynagrodzenie = Wynagrodzenie + Wynagrodzenie miesięczne zasadnicze prowizyjne Wynagrodzenie = Wynagrodzenie + przychód * stawka miesięczne zasadnicze ze sprzedaży prowizyjna Wynagrodzenie czasowo-prowizyjne zespołowe _ | | wynagrodzenie wynagrodzenie | prowizyjne zasadnicze | […]

Akordowe systemy wynagradzania

Stawka akordowa stawka godzinowa ilość zł/g stawka = ——— = ———– = ilość zł/szt akordowa norma ilość szt/g wyrobu stawka = stawka * norma = ilość zł/g * ilość g/szt = ilość zł/szt akordowa godzinowa czasu Wynagrodzenie akordowe proste Wynagrodzenie = stawka * ilość akordowe akordowa sztuk Wynagrodzenie akordowe progresywne Wynagrodzenie akordowe progresywne przy jednym […]

Czasowe systemy wynagradzania

Wynagrodzenie według stałej stawki miesięcznej Wynagrodzenie = stała stawka zasadnicze miesięczna Wynagrodzenie czasowe zwykłe Wynagrodzenie = stawka * ilość godzin miesięczne godzinowa w miesiącu Wynagrodzenie czasowe z premią Wynagrodzenie = stawka * ilość godzin zasadnicze godzinowa w miesiącu Wynagrodzenie zasadnicze premia premia = ————- * procentowa 100 albo premia = premia kwotowa Wynagrodzenie = Wynagrodzenie […]

Zakup i przekazanie materiałów do produkcji

Zakup materiałów i przekazanie zakupionych materiałów do magazynu Zobowiązania Rozliczenie zakupu Materiały wobec dostawców Wn Ma Wn Ma Wn Ma _______________ __________________ _____________ |Wartość Wartość |Wartość | |brutto —-|—>netto |netto —–>Materiały| | | | Należności | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | ____________________ | Podatek VAT| |—>naliczony | Przekazanie materiałów do produkcji Materiały […]

Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych usług

Zakup usług Zobowiązania Usługi obce wobec dostawców Wn Ma Wn Ma _______________ ________________ |Wartość Wartość |Wartość |brutto —-|—>netto |netto | | | Należności | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | ____________________ | Podatek VAT| |—>naliczony | Sprzedaż usług Przychody Należności ze sprzedaży usług od odbiorców Wn Ma Wn Ma __________________ ____________ |Wartość Wartość| […]

Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych towarów

Zakup towarów i przekazanie zakupionych towarów do magazynu Zobowiązania Rozliczenie zakupu Towary wobec dostawców Wn Ma Wn Ma Wn Ma _______________ __________________ _____________ |Wartość Wartość |Wartość | |brutto —-|—>netto |netto —–>Towary| | | | Należności | z tytułu podatku VAT | Wn Ma | ____________________ | Podatek VAT| |—>naliczony | Sprzedaż towarów Przychody Należności ze […]

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza | | | | Działalność operacyjna Działalność finansowa | | | | Podstawowa Pozostała działalność działalność operacyjna operacyjna | | |–>Działalność | handlowa | | |–>Działalność | usługowa | | |–>Działalność produkcyjna

Wzorcowy plan kont

Zespół 0. Aktywa trwałe Zespół 1. Środki pieniężne Zespół 2. Należności i zobowiązania (rozrachunki) Zespół 3. Towary i materiały Zespół 4. Koszty rodzajowe (proste) – układ porównawczy kosztów Zespół 5. Koszty funkcjonalne (podmiotowe) – układ kalkulacyjny kosztów Zespół 6. Wyroby gotowe, należności i zobowiązania międzyokresowe Zespół 7. Przychody i Koszty Uzyskania Przychodów Zespół 8. Kapitały, […]

Bilans

Wn Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe należności międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe należności międzyokresowe Ma Pasywa A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny […]

Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

Metoda miesięczna Metoda kwartalna dla małych podatników (przychód ze sprzedaży brutto <= 1 200 000 euro) i dla podatników rozpoczynających działalność tylko w roku podatkowym rozpoczęcia działalności Metoda uproszczona Podatek należny za ubiegły rok Podatek należny |=> należna miesięczna zaliczka = ————— za ubiegły rok > 0 | na podatek dochodowy 12 Podatek należny | […]

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Dochód = Przychód – Koszty Uzyskania Przychodu narastająco narastająco narastająco od początku roku od początku roku od początku roku Podstawa opodatkowania = Dochód narastająco narastająco od początku roku od początku roku Podatek dochodowy = Podstawa opodatkowania * stawka podatku narastająco narastająco od początku roku od początku roku Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy – suma […]

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników

Dochód = Przychód – Koszty Uzyskania Przychodu z danego miesiąca z danego miesiąca zryczałtowane z danego miesiąca Podstawa opodatkowania = Dochód – zapłacona z danego miesiąca z danego miesiąca składka społeczna w danym miesiącu Podatek dochodowy = Podstawa opodatkowania * stawka podatku za dany miesiąc z danego miesiąca – kwata wolna (ulga podatkowa) miesięczna – […]

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców

Dochód = Przychód – Koszty Uzyskania Przychodu narastająco narastająco narastająco od początku roku od początku roku od początku roku Podstawa opodatkowania = Dochód – suma zapłaconych narastająco narastająco składek społecznych od początku roku od początku roku Podatek dochodowy = Podstawa opodatkowania * stawka podatku narastająco narastająco od początku roku od początku roku – kwata wolna […]

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jednolita stawka 19 % (podatek liniowy) Podatek = Podstawa * 19 % dochodowy opodatkowania Dla małych podatników (przychód ze sprzedaży brutto <= 1 200 000 euro) i dla podatników rozpoczynających działalność tylko w roku podatkowym rozpoczęcia działalności Jednolita preferencyjna stawka 9 % (podatek liniowy) Podatek = Podstawa * 9 % dochodowy opodatkowania

Koszty działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej | | Koszty działalności operacyjnej Koszty działalność finansowej | | | | |–>Pozostałe koszty operacyjne |–>Koszty finansowe | Koszty podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej | | k|–>Amortyzacja k|–>Koszty produkcji podstawowej o| o| | s|–>Zużycie materiałów i energii s| |–>Wyroby gotowe z| z| | t|–>Usługi obce t| |–>Wyroby gotowe niesprzedane y| y| | […]

Stopy procentowe składek ZUS

Pracownik Pracodawca Składki społeczne: składka emerytalna 19,52 % = 9,76 % + 9,76 % składka rentowa 8 % = 1,5 % + 6,5 % składka wypadkowa 1,67 % = 0 % + 1,67 % składka chorobowa 2,45 % = 2,45 % + 0 % suma: 13,71 % Fundusze celowe: składka na Fundusz Pracy i Fundusz […]

Podstawy wymiaru składek ZUS

Podstawy wymiaru składek ZUS dla przedsiębiorców Podstawa wymiaru składki społecznej i funduszy celowych = 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego Podstawa wumiaru składki zdrowotnej = 75 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku Podstawy wymiaru składek ZUS dla pracowników Podstawa wymiaru składki społecznej i funduszy […]

Dekretacja

Zakup towarów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto Zakup towarów: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto Zakup towarów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony Przyjęcie towarów do magazynu: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto Przyjęcie towarów do magazynu: zwiększenie Towarów o Wartość netto Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Zobowiązań […]

Różnice kursowe

Dla faktur przychodowych: różnica kursowa = kwota zł. zapłacona – kwota zł. wcześniej zaksięgowana Dla faktur wydatkowych: różnica kursowa = kwota zł. wcześniej zaksięgowana – kwota zł. zapłacona Dodatnie różnice kursowe występują w sytuacji, gdy sprzedawca otrzyma zapłatę w wyższej wysokości niż wskazany przez niego przychód oraz w sytuacji, gdy dokona zapłaty w wysokości niższej […]

Wynik Finansowy z innych kosztów i przychodów

Wynik finansowy z pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych Pozostałe Wynik finansowy Pozostałe koszty operacyjne przychody operacyjne Wn Ma Wn Ma Wn Ma _____________________ _____________________ _____________________ Pozostałe |Pozostałe Pozostałe |Pozostałe Pozostałe |Pozostałe koszty |koszty ->koszty |przychody <-przychody |przychody operacyjne|operacyjne operacyjne|operacyjne operacyjne|operacyjne Wynik finansowy z działalności finansowej Koszty finansowe Wynik finansowy Przychody finansowe Wn Ma Wn Ma […]

Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie porównawczym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży wyrobów gotowych Wn Ma Wn Ma Wn Ma _________________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty |Przychody Przychody |Przychody |wytworzenia____ |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie |wyrobów | |wyrobów wyrobów |wyrobów materiałów |gotowych | |gotowych gotowych |gotowych i energii | | | |Rozliczenie__ | | Usługi obce |kosztów | | | […]

Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie kalkulacyjnym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży wyrobów gotowych Wn Ma Wn Ma Wn Ma _________________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty |Przychody Przychody |Przychody |produkcji____ |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie |podstawowej | |wyrobów wyrobów |wyrobów materiałów | | |gotowych gotowych |gotowych i energii |Koszty | | |ogólnego__ | | Usługi obce |zarządu | | | […]

Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie porównawczym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży usług Wn Ma Wn Ma Wn Ma _________________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty |Przychody Przychody |Przychody |wykonania______ |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie |usług | |usług usług |usług materiałów | | | i energii |Rozliczenie | | |kosztów______ | | Usługi obce |rodzajowych | | | | | | […]

Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie kalkulacyjnym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży usług Wn Ma Wn Ma Wn Ma ______________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty |Przychody Przychody |Przychody |wykonania___ |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie |usług | |usług usług |usług materiałów | | | i energii |Koszty | | |ogólnego__ | | Usługi obce |zarządu | | | | | | […]

Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie porównawczym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży towarów Wn Ma Wn Ma Wn Ma ______________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty______ Koszty |Przychody Przychody |Przychody |handlowe |–>rodzajowe|ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie | | |towarów towarów |towarów materiałów |Rozliczenie | | i energii |kosztów_____| | |rodzajowych | Usługi obce | | | | Podatki | | i […]

Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie kalkulacyjnym

Rozliczenie Wynik finansowy Przychody kosztów rodzajowych ze sprzedaży towarów Wn Ma Wn Ma Wn Ma ______________________ ________________________ _________________________ Amortyzacja |Koszty______ |Przychody Przychody |Przychody |handlowe | |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży Zużycie | | |towarów towarów |towarów materiałów |Koszty | | i energii |ogólnego__ | | |zarządu | | | Usługi obce | | | | | […]

Preferencje ZUSowskie

Ulga na start 6 pełnych miesięcy Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne Składka zdrowotna bez preferencji Składki społeczne od preferencyjnej podstawy 30 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego Składka zdrowotna bez preferencji 24 miesiące po 6 miesiącach ulgi na start Mały ZUS plus z piątki Kaczyńskiego dochód roczny przeciętny = ————— dochód dzienny 365 przeciętny = przeciętny […]