Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie kalkulacyjnym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
   Wn           Ma Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________ ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
         |produkcji____      |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |podstawowej |      |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
   materiałów  |      |      |gotowych   gotowych  |gotowych
   i energii  |Koszty   |      |
         |ogólnego__ |      |
   Usługi obce |zarządu | |      |
         |     | |      |
   Podatki   |     | |      |
   i opłaty   |     | |      |
         |     | |      |
   Wynagrodzenia|     | |      |
         |     | |      |
   Ubezpieczenia|     | |      |
   społeczne  |     | |      |
   i inne    |     | |      |
   świadczenia |     | |      |
         |     | |      |
   Pozostałe  |     | |      |
   koszty    |     | |      |
   rodzajowe  |     | |      |
____________________________| |      |
| _____________________________|      |
| |                    |
| |  Koszty               |
| |  produkcji podstawowej        |
| |  Wn       Ma          |
| |  ____________________        |
| |  Koszty   |Koszty         |
| |--->produkcji |wytworzenia__      |
|   podstawowej|wyrobów   |      |
|         |gotowych  |      |
| ____________________________|      |
| W|                    |
| y| Wyroby gotowe            |
| r| Wn       Ma          |
| o| ____________________         |
| b| Wyroby   |            |
| y|->gotowe   |            |
| | niesprzedane|            |
| g|       |            |
| o| Wyroby   |Sprzedane        |
| t|->gotowe   |wyroby_____       |
| o  sprzedane  |gotowe  |       |
| w             |       |
| e             |       |
| ___________________________|       |
| |                    |
| |  Koszty wytworzenia         |
| |  sprzedanych             |
| |  wyrobów gotowych          |
| |  Wn          Ma       |
| |  _______________________       |
| |  Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |  wytworzenia|wytworzenia wytworzenia|
| |--->sprzedanych|sprzedanych->sprzedanych|
|   wyrobów  |wyrobów   wyrobów  |
|   gotowych  |gotowych   gotowych  |
|                     |
|     Koszty              |
|     ogólnego zarządu         |
|     Wn       Ma        |
|     _________________        |
|     Koszty |Koszty     Koszty |
|-------->ogólnego|ogólnego------->ogólnego|
     zarządu |zarządu     zarządu |

Wyroby gotowe niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *