Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie porównawczym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży usług
   Wn           Ma  Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________  ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
          |wykonania______     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |usług     |     |usług     usług    |usług
   materiałów  |       |     |
   i energii  |Rozliczenie  |     |
          |kosztów______ |     |
   Usługi obce |rodzajowych | |     |
          |      | |     |
   Podatki   |      | |     |
   i opłaty   |      | |     |
   Wynagrodzenia|      | |     |
          |      | |     |
   Ubezpieczenia|      | |     |
   społeczne  |      | |     |
   i inne    |      | |     |
   świadczenia |      | |     |
          |      | |     |
   Pozostałe  |      | |     |
   koszty    |      | |     |
   rodzajowe  |      | |     |
________________________________| |     |
| ________________________________|     |
| |                     |
| | Koszty wykonania            |
| | sprzedanych usług           |
| | Wn           Ma       |
| | __________________________       |
| | Koszty    |            |
| |->niewykonanych |            |
| | usług     |            |
| |        |            |
| | Koszty    |            |
| |->wykonania   |            |
| | niesprzedanych|            |
| | usług     |            |
| |        |            |
| | Koszty    |Koszty    Koszty   |
| |->wykonania   |wykonania--->wykonania |
|  sprzedanych  |sprzedanych sprzedanych|
|  usług     |usług    usług   |
|                      |
|                Rozliczenie|
|------------------------------->kosztów  |
                 rodzajowych|

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży usług
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |usług     usług    |usług
  materiałów i energii          |
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *