Wynik Finansowy w działalności usługowej w wariancie kalkulacyjnym

  Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
  kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży usług
  Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
  ______________________   ________________________ _________________________
  Amortyzacja |Koszty          |Przychody   Przychody  |Przychody
        |wykonania___       |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie   |usług   |       |usług     usług    |usług
  materiałów  |      |       |
  i energii  |Koszty   |       |
        |ogólnego__ |       |
  Usługi obce |zarządu | |       |
        |     | |       |
  Podatki   |     | |       |
  i opłaty   |     | |       |
        |     | |       |
  Wynagrodzenia|     | |       |
        |     | |       |
  Ubezpieczenia|     | |       |
  społeczne  |     | |       |
  i inne    |     | |       |
  świadczenia |     | |       |
        |     | |       |
  Pozostałe  |     | |       |
  koszty    |     | |       |
  rodzajowe  |     | |       |
__________________________| |       |
| __________________________|       |
| |                    |
| |   Koszty              |
| |   wykonania usług          |
| |   Wn          Ma      |
| |  ________________________      |
| |  Koszty  |Koszty          |
| |--->wykonania|niewykonanych___     |
|   usług  |usług     |     |
|        |        |     |
|        |Koszty     |     |
|        |wykonania   |     |
|        |niesprzedanych_|     |
|        |usług     |     |
|        |        |     |
|        |Koszty     |     |
|        |wykonania______|     |
|        |sprzedanych  |     |
|        |usług     |     |
| ______________________________|     |
| |                    |
| |   Koszty wykonania         |
| |   sprzedanych usług         |
| |   Wn        Ma       |
| | _______________________       |
| | Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |->wykonania |wykonania---->wykonania |
|  sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
|  usług   |usług     usług   |
|                     |
|    Koszty              |
|    ogólnego zarządu         |
|    Wn       Ma         |
|    _________________         |
|    Koszty |Koszty      Koszty |
|------>ogólnego|ogólnego-------->ogólnego|
    zarządu |zarządu     zarządu |

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *