Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie porównawczym

 Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
 kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży towarów
 Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 ______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja |Koszty______  Koszty  |Przychody   Przychody  |Przychody
       |handlowe  |-->rodzajowe|ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
 Zużycie   |      |      |towarów    towarów   |towarów
 materiałów  |Rozliczenie |      |
 i energii  |kosztów_____|      |
       |rodzajowych       |
 Usługi obce |             |
       |             |
 Podatki   |             |
 i opłaty   |             |
 Wynagrodzenia|             |
       |             |
 Ubezpieczenia|             |
 społeczne  |             |
 i inne    |             |
 świadczenia |             |
       |             |
 Pozostałe  |             |
 koszty    |             |
 rodzajowe  |             |
                    |
 Towary                |
 Wn         Ma        |
 ______________________        |
T|Towary   |             |
o|niesprzedane|             |
w|      |             |
a|Towary   |Towary  __       |
r|  sprzedane|sprzedane |       |
y            |       |
_________________________|       |
|                    |
| Wartość               |
| sprzedanych towarów         |
| w cenie zakupu            |
| Wn       Ma          |
| _______________________       |
| Wartość  |Wartość    Wartość  |
| sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
|->towarów  |towarów  -->towarów  |
  w cenie  |w cenie    w cenie  |
  zakupu   |zakupu    zakupu   |

Towary niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży towarów
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |towarów    towarów   |towarów
  materiałów i energii          |
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|
                     |
 Wartość                 |
 sprzedanych towarów           |
 w cenie zakupu             |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Wartość  |Wartość     Wartość  |
 sprzedanych|sprzedanych   sprzedanych|
 towarów  |towarów  ----->towarów  |
 w cenie  |w cenie     w cenie  |
 zakupu   |zakupu      zakupu   |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *