Wynik Finansowy w działalności handlowej w wariancie kalkulacyjnym

  Rozliczenie         Wynik finansowy      Przychody
  kosztów rodzajowych                  ze sprzedaży towarów
  Wn         Ma   Wn          Ma Wn           Ma
  ______________________   ________________________ _________________________
  Amortyzacja |Koszty______       |Przychody   Przychody  |Przychody
        |handlowe  |       |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie   |      |       |towarów    towarów   |towarów
  materiałów  |Koszty   |       |
  i energii  |ogólnego__ |       |
        |zarządu | |       |
  Usługi obce |     | |       |
        |     | |       |
  Podatki   |     | |       |
  i opłaty   |     | |       |
        |     | |       |
  Wynagrodzenia|     | |       |
        |     | |       |
  Ubezpieczenia|     | |       |
  społeczne  |     | |       |
  i inne    |     | |       |
  świadczenia |     | |       |
        |     | |       |
  Pozostałe  |     | |       |
  koszty    |     | |       |
  rodzajowe  |     | |       |
__________________________| |       |
| __________________________|       |
| |                    |
| |   Koszty handlowe          |
| |   Wn       Ma         |
| |   _________________         |
| |---->Koszty |Koszty -------->Koszty |
|    handlowe|handlowe     handlowe|
|                     |
|  Towary                |
|  Wn         Ma        |
|  ______________________        |
| T|Towary   |             |
| o|niesprzedane|             |
| w|      |             |
| a|Towary   |Towary  __       |
| r|  sprzedane|sprzedane |       |
| y            |       |
| _________________________|       |
| |                    |
| | Wartość               |
| | sprzedanych towarów         |
| | w cenie zakupu            |
| | Wn          Ma       |
| | _______________________       |
| | Wartość  |Wartość    Wartość  |
| | sprzedanych|sprzedanych  sprzedanych|
| |->towarów  |towarów  -->towarów  |
|  w cenie  |w cenie    w cenie  |
|  zakupu   |zakupu    zakupu   |
|                     |
|    Koszty              |
|    ogólnego zarządu         |
|    Wn       Ma         |
|    _________________         |
|    Koszty |Koszty      Koszty |
|------>ogólnego|ogólnego-------->ogólnego|
    zarządu |zarządu     zarządu |

Towary niesprzedane są aktywowane czyli pozostają w aktywach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *