Wynik Finansowy w działalności produkcyjnej w wariancie porównawczym

   Rozliczenie        Wynik finansowy      Przychody
   kosztów rodzajowych                 ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
   Wn           Ma Wn          Ma Wn           Ma
   _________________________ ________________________ _________________________
   Amortyzacja |Koszty         |Przychody   Przychody  |Przychody
         |wytworzenia____     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
   Zużycie   |wyrobów    |     |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
   materiałów  |gotowych   |     |gotowych   gotowych  |gotowych
   i energii  |       |     |
         |Rozliczenie__ |     |
   Usługi obce |kosztów   | |     |
         |rodzajowych | |     |
   Podatki   |      | |     |
   i opłaty   |      | |     |
   Wynagrodzenia|      | |     |
         |      | |     |
   Ubezpieczenia|      | |     |
   społeczne  |      | |     |
   i inne    |      | |     |
   świadczenia |      | |     |
         |      | |     |
   Pozostałe  |      | |     |
   koszty    |      | |     |
   rodzajowe  |      | |     |
_______________________________| |     |
| ______________________________|     |
| W|                    |
| y| Wyroby gotowe            |
| r| Wn       Ma          |
| o| ____________________         |
| b| Wyroby   |            |
| y|->gotowe   |            |
| | niesprzedane|            |
| g|       |            |
| o| Wyroby   |Sprzedane        |
| t|->gotowe   |wyroby_____       |
| o  sprzedane  |gotowe  |       |
| w             |       |
| e             |       |
| ___________________________|       |
| |                    |
| |  Koszty wytworzenia         |
| |  sprzedanych             |
| |  wyrobów gotowych          |
| |  Wn          Ma       |
| |  _______________________       |
| |  Koszty   |Koszty    Koszty   |
| |  wytworzenia|wytworzenia wytworzenia|
| |--->sprzedanych|sprzedanych->sprzedanych|
|   wyrobów  |wyrobów   wyrobów  |
|   gotowych  |gotowych   gotowych  |
|                     |
|                Rozliczenie|
|------------------------------>kosztów  |
                rodzajowych|

Koszty niewykonanych usług i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach w kosztach wykonania sprzedanych usług

 Amortyzacja         Wynik finansowy      Przychody
                             ze sprzedaży
                             wyrobów gotowych
 Wn          Ma   Wn          Ma Wn           Ma
 _______________________   ________________________ _________________________
 Amortyzacja|Amortyzacja----->Amortyzacja|Przychody   Przychody  |Przychody
                     |ze sprzedaży<-ze sprzedaży|ze sprzedaży
  Zużycie                |wyrobów    wyrobów   |wyrobów
  materiałów i energii          |gotowych   gotowych  |gotowych
  Wn         Ma         |
  _____________________         |
  Zużycie  |Zużycie      Zużycie  |
  materiałów|materiałów------->materiałów|
  i energii |i energii     i energii |
                     |
 Usługi obce               |
 Wn          Ma         |
 _______________________         |
 Usługi obce|Usługi obce----->Usługi obce|
                     |
   Podatki i opłaty           |
   Wn         Ma        |
   ______________________        |
   Podatki |Podatki ----------->Podatki |
   i opłaty|i opłaty      i opłaty|
                     |
Wynagrodzenia               |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Wynagrodzenia|Wynagrodzenia->Wynagrodzenia|
                     |
Ubezpieczenia społeczne          |
i inne świadczenia            |
Wn            Ma        |
___________________________        |
Ubezpieczenia|Ubezpieczenia Ubezpieczenia|
społeczne  |społeczne  ->społeczne  |
i inne    |i inne     i inne    |
świadczenia |świadczenia  świadczenia |
                     |
  Pozostałe               |
  koszty rodzajowe           |
  Wn        Ma          |
  ___________________          |
  Pozostałe|Pozostałe     Pozostałe|
  koszty  |koszty  --------->koszty  |
  rodzajowe|rodzajowe     rodzajowe|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *