Stopy procentowe składek ZUS

                                  Pracownik  Pracodawca
Składki społeczne:
składka emerytalna                    19,52 % = 9,76 %  + 9,76 %
składka rentowa                      8  % = 1,5 %  + 6,5 %
składka wypadkowa                     1,67 % = 0  %  + 1,67 %
składka chorobowa                     2,45 % = 2,45 %  + 0  %

                          suma: 13,71 %
Fundusze celowe:
składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy    2,45 % = 0  %  + 2,45 %
      2 %      + 0,45 %
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych  0,1 % = 0  %  + 0,1 %

                                    suma: 20,48 %

składka na Fundusz Emerytur Pomostowych          1,5 % = 0  %  + 1,5 %

Składka zdrowotna:
składka zdrowotna 7,75 % + 1,25 %            9  % = 9  %  + 0  %


Podstawy wymiaru składek ZUS

Podstawy wymiaru składek ZUS
dla przedsiębiorców

Podstawa wymiaru składki społecznej
         i funduszy celowych
= 60 % prognozowanego przeciętnego
    wynagrodzenia miesięcznego

Podstawa wumiaru składki zdrowotnej
= 75 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
    w sektorze przedsiębiorstw
    w czwartym kwartale roku poprzedniego
    włącznie z wypłatami z zysku
Podstawy wymiaru składek ZUS
dla pracowników

Podstawa wymiaru składki społecznej
         i funduszy celowych
= przychód podatku dochodowego
= wynagrodzenie brutto

Podstawa wumiaru składki zdrowotnej
=  wynagrodzenie brutto
 - zapłacona składka społeczna
  pracownika przypadająca na pracownika
=  wynagrodzenie brutto
 - 13,71 % podstawy wymiaru składki społecznej

Preferencje ZUSowskie

Ulga na start 6 pełnych miesięcy
Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne
Składka zdrowotna bez preferencji

Składki społeczne od preferencyjnej podstawy
30 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego
Składka zdrowotna bez preferencji
24 miesiące po 6 miesiącach ulgi na start

Mały ZUS plus z piątki Kaczyńskiego

         dochód roczny
przeciętny   = ---------------
dochód dzienny    365

przeciętny    = przeciętny   * 30
dochód miesięczny  dochód dzienny

           przeciętny
           dochód miesięczny
podstawa wymiaru  = -----------------
składek społecznych     2