Stopy procentowe składek ZUS

                                  Pracownik  Pracodawca
Składki społeczne:
składka emerytalna                    19,52 % = 9,76 %  + 9,76 %
składka rentowa                      8  % = 1,5 %  + 6,5 %
składka wypadkowa                     1,67 % = 0  %  + 1,67 %
składka chorobowa                     2,45 % = 2,45 %  + 0  %

                          suma: 13,71 %
Fundusze celowe:
składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy    2,45 % = 0  %  + 2,45 %
      2 %      + 0,45 %
składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych  0,1 % = 0  %  + 0,1 %

                                    suma: 20,48 %

składka na Fundusz Emerytur Pomostowych          1,5 % = 0  %  + 1,5 %

Składka zdrowotna:
składka zdrowotna 7,75 % + 1,25 %            9  % = 9  %  + 0  %


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *