Koszty działalności gospodarczej

     Koszty działalności gospodarczej
         |         |
Koszty działalności operacyjnej Koszty działalność finansowej
 | |                |
 | |-->Pozostałe koszty operacyjne |-->Koszty finansowe
 |
Koszty podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej
 |                 |
 k|-->Amortyzacja          k|-->Koszty produkcji podstawowej
 o|                 o|   |
 s|-->Zużycie materiałów i energii s|   |-->Wyroby gotowe
 z|                 z|      |
 t|-->Usługi obce          t|      |-->Wyroby gotowe niesprzedane
 y|                 y|      |
 |-->Podatki i opłaty        |      |-->Wyroby gotowe  sprzedane
 r|                 f|         |
 o|-->Wynagrodzenia         u|         |-->Koszty wytworzenia
 d|                 n|           sprzedanych
 z|-->Ubezpieczenia społeczne    k|           wyrobów gotowych
 a|  i inne świadczenia      c|
 j|                 j|-->Koszty wykonania usług
 o|-->Pozostałe koszty rodzajowe  o|   |
 w                 n|   |-->Koszty niewykonanych usług
 e                 a|   |   |____________________
                  l|   |             |
                  n|   |-->Koszty wykonania   |
                  e|   |  niesprzedanych usług |
                   |   |   |___________________|
                   |   |             |
                   |   |-->Koszty wykonania   |
                   |      sprzedanych usług  |
                   |      |___________________|
                   |      ___________________|
                   |      |
                   |      |-->Koszty wykonania
                   |        sprzedanych usług
                   |
                   |-->Koszty handlowe
                   |  Towary
                   |   |
                   |   |-->Towary niesprzedane
                   |   |-->Towary  sprzedane
                   |      |
                   |      |-->Wartość
                   |        sprzedanych towarów
                   |        w cenach zakupu
                   |
                   |-->Koszty wydziałowe
                   |-->Koszty zakupu
                   |-->Koszty sprzedaży
                   |-->Koszty działalności pomocniczej
                   |-->Koszty ogólnego zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *