Wynagrodzenie za godziny nocne

        wynagrodzenie
wynagrodzenie  minimalne
minimalne   = -------------
godzinowe    ilość godzin
        w miesiącu

       wynagrodzenie
       minimalne
dodatek    godzinowe
za godzinę = -------------- * 20
nocną       100

dodatek   dodatek   ilość
za godziny = za godzinę * godzin
nocne    nocną    nocnych

                dodatek
wynagrodzenie = wynagrodzenie + za godziny
miesięczne   normalne    nocne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *