Wynagrodzenie za nadgodziny

Wynagrodzenie za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym

        wynagrodzenie
        zasadnicze
wynagrodzenie  miesięczne
zasadnicze  = -------------
godzinowe    ilość godzin
        normalnych

ilość   = ilość nadgodzin + ilość nadgodzin
nadgodzin  w dni powszednie  w dni świąteczne

wynagrodzenie  wynagrodzenie
normalne   = zasadnicze  * ilość
za nadgodziny  godzinowe    nadgodzin


            wynagrodzenie
            zasadnicze
            godzinowe
dodatek za nadgodzinę = -------------
w dni powszednie       2

            wynagrodzenie
dodatek za nadgodzinę = zasadnicze
w dni świąteczne    godzinowe

            dodatek
dodatek za nadgodziny = za nadgodzinę  * ilość nadgodzin
w dni powszednie    w dni powszednie  w dni powszednie

            dodatek
dodatek za nadgodziny = za nadgodzinę  * ilość nadgodzin
w dni świąteczne    w dni świąteczne  w dni świąteczne

        wynagrodzenie
wynagrodzenie = normalne   + dodatek za nadgodziny + dodatek za nadgodziny
za nadgodziny  za nadgodziny  w dni powszednie    w dni świąteczne

        wynagrodzenie
wynagrodzenie = zasadnicze  + wynagrodzenie
miesięczne   miesięczne   za nadgodziny


Wynagrodzenie za nadgodziny przy wynagrodzeniu zmiennym

wynagrodzenie
miesięczne normalne = stawka  * ilość
w miesiącu nadgodzin  akordowa  sztuk

albo:

wynagrodzenie
miesięczne normalne = przychód   * stawka
w miesiącu nadgodzin  ze sprzedaży  prowizyjna

            wynagrodzenie
            miesięczne normalne
wynagrodzenie     w miesiącu nadgodzin
normalne godzinowe  = -----------------------
w miesiącu nadgodzin  ilość godzin normalnych
            w miesiącu nadgodzin


ilość   = ilość nadgodzin + ilość nadgodzin
nadgodzin  w dni powszednie  w dni świąteczne

wynagrodzenie  wynagrodzenie
normalne   = normalne godzinowe  * ilość
za nadgodziny  w miesiącu nadgodzin  nadgodzin

             suma wynagrodzeń
             z trzech miesięcy
średnie normalne     poprzedzających
wynagrodzenie godzinowe  miesiąc nadgodzin
z trzech miesięcy    = -------------------
poprzedzających      ilość godzin normalnych
miesiąc nadgodzin     w trzech miesięcach
             poprzedzających
             miesiąc nadgodzin

               średnie normalne
               wynagrodzenie godzinowe
               z trzech miesięcy
60 % średniego normalnego   poprzedzających
wynagrodzeniego godzinowego  miesiąc nadgodzin
z trzech miesięcy      = ----------------------- * 60
poprzedzających            100
miesiąc nadgodzin

            60 % średniego normalnego
            wynagrodzeniego godzinowego
            z trzech miesięcy
            poprzedzających
            miesiąc nadgodzin
dodatek za nadgodzinę = ---------------------------
w dni powszednie       2

            60 % średniego normalnego
            wynagrodzeniego godzinowego
dodatek za nadgodzinę = z trzech miesięcy
w dni świąteczne    poprzedzających
            miesiąc nadgodzin

            dodatek
dodatek za nadgodziny = za nadgodzinę  * ilość nadgodzin
w dni powszednie    w dni powszednie  w dni powszednie

            dodatek
dodatek za nadgodziny = za nadgodzinę  * ilość nadgodzin
w dni świąteczne    w dni świąteczne  w dni świąteczne

        wynagrodzenie
wynagrodzenie = normalne   + dodatek za nadgodziny + dodatek za nadgodziny
za nadgodziny  za nadgodziny  w dni powszednie    w dni świąteczne

        wynagrodzenie
wynagrodzenie = normalne   + wynagrodzenie
miesięczne   miesięczne   za nadgodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *