Prowizyjne systemy wynagradzania

Wynagrodzenie prowizyjne zwykłe

Wynagrodzenie = przychód   * stawka
prowizyjne   ze sprzedaży  prowizyjna

Wynagrodzenie czasowo-prowizyjne

Wynagrodzenie = przychód   * stawka
prowizyjne   ze sprzedaży  prowizyjna

Wynagrodzenie = Wynagrodzenie + Wynagrodzenie
miesięczne   zasadnicze   prowizyjne

Wynagrodzenie = Wynagrodzenie + przychód   * stawka
miesięczne   zasadnicze   ze sprzedaży  prowizyjna

Wynagrodzenie czasowo-prowizyjne zespołowe
 _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   zasadnicze
| pracownika B  pracownika B   wynagrodzenie
| ------------- = ------------- / * prowizyjne
| wynagrodzenie  wynagrodzenie   pracownika A
| prowizyjne   zasadnicze
| pracownika A  pracownika A
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika A  pracownika B  prowizyjnych
|_
 _
|
|                 wynagrodzenie
|                 zasadnicze
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika B
| prowizyjne  = prowizyjne  * -------------
| pracownika B  pracownika A  wynagrodzenie
|                 zasadnicze
|                 pracownika A
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika A  pracownika B  prowizyjnych
|_

                 wynagrodzenie
                 zasadnicze
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika B  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  * ------------- = wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika A  wynagrodzenie  prowizyjnych
                 zasadnicze
                 pracownika A
          _         _
         |   wynagrodzenie |
         |   zasadnicze  |
 wynagrodzenie  |   pracownika B |  suma
 prowizyjne  * | 1 + ------------- | = wynagrodzeń
 pracownika A  |   wynagrodzenie |  prowizyjnych
         |   zasadnicze  |
         |_  pracownika A _|
 
         wynagrodzenie  wynagrodzenie
         zasadnicze  + zasadnicze
 wynagrodzenie  pracownika A  pracownika B  suma
 prowizyjne  * ----------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika A      wynagrodzenie      prowizyjnych
             zasadnicze
             pracownika A

         suma
         wynagrodzeń
 wynagrodzenie  zasadniczych  suma
 prowizyjne  * ------------- = wynagrodzeń
 pracownika A  wynagrodzenie  prowizyjnych
         zasadnicze
         pracownika A

 wynagrodzenie  suma
 prowizyjne   wynagrodzeń
 pracownika A  prowizyjnych
 ------------- = -------------
 wynagrodzenie  suma
 zasadnicze   wynagrodzeń
 pracownika A  zasadniczych

 wynagrodzenie  wynagrodzenie   wynagrodzenie
 prowizyjne   zasadnicze    prowizyjne
 pracownika A  pracownika A   pracownika B
 ------------- = ------------- / * --------------
 wynagrodzenie  wynagrodzenie   wynagrodzenie
 prowizyjne   zasadnicze    zasadnicze
 pracownika B  pracownika B   pracownika A

 wynagrodzenie  wynagrodzenie
 prowizyjne   prowizyjne
 pracownika A  pracownika B
 ------------- = -------------
 wynagrodzenie  wynagrodzenie
 zasadnicze   zasadnicze
 pracownika A  pracownika B
 _
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika A  prowizyjnych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika A  zasadniczych
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   akordowe
| pracownika A  pracownika B
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze
| pracownika A  pracownika B
|_

 wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
 prowizyjne   prowizyjne   wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika B  prowizyjnych  współczynnik
 ------------- = ------------- = ------------- = podziału
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma      wynagrodzeń
 zasadnicze   zasadnicze   wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika B  zasadniczych
 _
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika A  prowizyjnych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika A  zasadniczych
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika B  prowizyjnych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika B  zasadniczych
|_
 _
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * -------------
| pracownika A  pracownika A  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * -------------
| pracownika B  pracownika B  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|_

 _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
| miesięczne  = zasadnicze  + prowizyjne
| pracownika A  pracownika A  pracownika A
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
| miesięczne  = zasadnicze  + prowizyjne
| pracownika B  pracownika B  pracownika B
|_ _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne   prowizyjne
| pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3
| ------------- = ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze   zasadnicze
| pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  prowizyjnych
|_
 _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne
| pracownika 1  pracownika 2
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze
| pracownika 1  pracownika 2
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne
| pracownika 2  pracownika 3
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze
| pracownika 2  pracownika 3
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  prowizyjnych
|_
 _
|
|                 wynagrodzenie
|                 zasadnicze
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 2
| prowizyjne  = prowizyjne  * -------------
| pracownika 2  pracownika 1  wynagrodzenie
|                 zasadnicze
|                 pracownika 1
|
|                 wynagrodzenie
|                 zasadnicze
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 3
| prowizyjne  = prowizyjne  * -------------
| pracownika 3  pracownika 2  wynagrodzenie
|                 zasadnicze
|                 pracownika 2
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  prowizyjnych
|_

                         wynagrodzenie
                         zasadnicze
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 3  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  + prowizyjne  + ------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2  pracownika 2  wynagrodzenie  prowizyjnych
                         zasadnicze
                         pracownika 2
                  _         _
                 |   wynagrodzenie |
                 |   zasadnicze   |
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  |   pracownika 3  |  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  * | 1 + ------------- | = wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2  |   wynagrodzenie |  prowizyjnych
                 |   zasadnicze   |
                 |_  pracownika 2 _|

                 wynagrodzenie  wynagrodzenie
                 zasadnicze  + zasadnicze
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 2  pracownika 3  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  * ----------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2     wynagrodzenie       prowizyjnych
                    zasadnicze
                    pracownika 2

                 wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
                 zasadnicze   zasadnicze  + zasadnicze
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 2  pracownika 2  pracownika 3  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  * ------------- * ----------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 1  wynagrodzenie      wynagrodzenie      prowizyjnych
                 zasadnicze       zasadnicze
                 pracownika 1      pracownika 2

                 wynagrodzenie  wynagrodzenie
                 zasadnicze  + zasadnicze
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika 2  pracownika 3  suma
 prowizyjne  + prowizyjne  * ----------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 1      wynagrodzenie      prowizyjnych
                     zasadnicze       
                     pracownika 1

          _                 _
         |   wynagrodzenie  wynagrodzenie |
         |   zasadnicze  + zasadnicze  |
 wynagrodzenie  |   pracownika 2  pracownika 3 |  suma
 prowizyjne  * | 1 + ----------------------------- | = wynagrodzeń
 pracownika 1  |       wynagrodzenie     |  prowizyjnych
         |       zasadnicze      |
         |_      pracownika 1     _|

         wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie
         zasadnicze  + zasadnicze  + zasadnicze
 wynagrodzenie  pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  suma
 prowizyjne  * --------------------------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1          wynagrodzenie          prowizyjnych
                 zasadnicze
                 pracownika 1

         suma 
         wynagrodzeń
 wynagrodzenie  zasadniczych  suma
 prowizyjne  * ------------- = wynagrodzeń
 pracownika 1  wynagrodzenie  prowizyjnych
         zasadnicze
         pracownika 1
 _
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 1  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 1  zasadniczych
|
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne
| pracownika 2  pracownika 1
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze
| pracownika 2  pracownika 1
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne
| pracownika 3  pracownika 1
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze
| pracownika 3  pracownika 1
|_

 wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
 prowizyjne   prowizyjne   prowizyjne   wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  prowizyjnych  współczynnik
 ------------- = ------------- = ------------- = ------------ = podziału
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma      wynagrodzeń
 zasadnicze   zasadnicze   zasadnicze   wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2  pracownika 3  zasadniczych
 _
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 1  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 1  zasadniczych
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 2  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 2  zasadniczych
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 3  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 3  zasadniczych
|_
 _
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika 1  pracownika 1  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika 2  pracownika 2  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika 3  pracownika 3  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|_ _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie     wynagrodzenie
| prowizyjne   prowizyjne      prowizyjne
| pracownika 1  pracownika 2     pracownika n
| ------------- = ------------- = ... = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie     wynagrodzenie
| zasadnicze   zasadnicze      zasadnicze
| pracownika 1  pracownika 2     pracownika n
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie     wynagrodzenie  suma
| prowizyjne  + prowizyjne  + ... + prowizyjne  = wynagrodzeń
| pracownika 1  pracownika 2     pracownika n  prowizyjnych
|_

 wynagrodzenie  suma
 prowizyjne   wynagrodzeń
 pracownika 1  prowizyjnych
 ------------- = ------------
 wynagrodzenie  suma
 zasadnicze   wynagrodzeń
 pracownika 1  zasadniczych

 wynagrodzenie  wynagrodzenie     wynagrodzenie  suma
 prowizyjne   prowizyjne      prowizyjne   wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2     pracownika n  prowizyjnych  współczynnik
 ------------- = ------------- = ... = ------------- = ------------ = podziału
 wynagrodzenie  wynagrodzenie     wynagrodzenie  suma      wynagrodzeń
 zasadnicze   zasadnicze      zasadnicze   wynagrodzeń
 pracownika 1  pracownika 2     pracownika n  zasadniczych

 _
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 1  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 1  zasadniczych
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika 2  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika 2  zasadniczych
|
| ............................
|
| wynagrodzenie  suma
| prowizyjne   wynagrodzeń
| pracownika n  prowizyjnych
| ------------- = ------------
| wynagrodzenie  suma
| zasadnicze   wynagrodzeń
| pracownika n  zasadniczych
|_
 _
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika 1  pracownika 1  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika 2  pracownika 2  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|
| ............................................
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  prowizyjnych
| prowizyjne  = zasadnicze  * ------------
| pracownika n  pracownika n  suma
|                 wynagrodzeń
|                 zasadniczych
|_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *