Akordowe systemy wynagradzania

Stawka akordowa

      stawka
      godzinowa      ilość zł/g
stawka  = ---------     = -----------       = ilość zł/szt
akordowa  norma        ilość szt/g
      wyrobu

stawka  = stawka  * norma = ilość zł/g * ilość g/szt = ilość zł/szt
akordowa  godzinowa  czasu


Wynagrodzenie akordowe proste

Wynagrodzenie = stawka  * ilość
akordowe    akordowa  sztuk


Wynagrodzenie akordowe progresywne


Wynagrodzenie akordowe progresywne przy jednym progu

Wynagrodzenie  stawka
w granicach  = akordowa  * ilość sztuk
normy pracy   w granicach  w normie pracy
        normy pracy

ilość sztuk
po przekroczeniu = ilość - ilość sztuk
normy pracy    sztuk  w normie pracy

Wynagrodzenie   stawka       ilość sztuk
po przekroczeniu = akordowa     * po przekroczeniu
normy pracy    po przekroczeniu  normy pracy
          normy pracy

Wynagrodzenie  Wynagrodzenie  Wynagrodzenie
miesięczne  = w granicach  + po przekroczeniu
        normy pracy   normy pracy


Wynagrodzenie akordowe progresywne przy dwóch progach

Wynagrodzenie  stawka
w granicach  = akordowa  * ilość sztuk
normy pracy   w granicach  w normie pracy
        normy pracy

ilość sztuk
między pierwszym = drugi próg  - pierwszy próg
a drugim progiem  ilości sztuk  ilości sztuk

Wynagrodzenie   stawka       ilość sztuk
między pierwszym = akordowa     * między pierwszym
a drugim progiem  między pierwszym  a drugim progiem
          a drugim progiem

ilość sztuk
po przekroczeniu = ilość - drugi próg
drugiego progu   sztuk  ilości sztuk

Wynagrodzenie   stawka       ilość sztuk
po przekroczeniu = akordowa     * po przekroczeniu
drugiego progu   po przekroczeniu  drugiego progu
          drugiego progu

Wynagrodzenie  Wynagrodzenie  Wynagrodzenie   Wynagrodzenie
miesięczne  = w granicach  + między pierwszym + po przekroczeniu
        normy pracy   a drugim progiem  drugiego progu


Wynagrodzenie akordowe progresywne przy trzech progach

Wynagrodzenie  stawka
w granicach  = akordowa  * ilość sztuk
normy pracy   w granicach  w normie pracy
        normy pracy

ilość sztuk
między pierwszym = drugi próg  - pierwszy próg
a drugim progiem  ilości sztuk  ilości sztuk

Wynagrodzenie   stawka       ilość sztuk
między pierwszym = akordowa     * między pierwszym
a drugim progiem  między pierwszym  a drugim progiem
          a drugim progiem

ilość sztuk
między drugim   = trzeci próg - drugi próg
a trzecim progiem  ilości sztuk  ilości sztuk

Wynagrodzenie    stawka       ilość sztuk
między drugim   = akordowa     * między drugim
a trzecim progiem  między drugim    a trzecim progiem
          a trzecim progiem

ilość sztuk
po przekroczeniu = ilość - trzeci próg
trzeciego progu  sztuk  ilości sztuk

Wynagrodzenie   stawka       ilość sztuk
po przekroczeniu = akordowa     * po przekroczeniu
trzeciego progu  po przekroczeniu  trzeciego progu
          trzeciego progu

Wynagrodzenie  Wynagrodzenie  Wynagrodzenie   Wynagrodzenie    Wynagrodzenie
miesięczne  = w granicach  + między pierwszym + między drugim   + po przekroczeniu
        normy pracy   a drugim progiem  a trzecim progiem  trzeciego progu


Wynagrodzenie akordowe zespołowe
 _
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| akordowe    za czas pracy
| pracownika B  pracownika B   wynagrodzenie
| ------------- = ------------- / * akordowe
| wynagrodzenie  wynagrodzenie   pracownika A
| akordowe    za czas pracy
| pracownika A  pracownika A
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| akordowe   + akordowe   = wynagrodzeń
| pracownika A  pracownika B  akordowych
|_
 _
|
|                 wynagrodzenie
|                 za czas pracy
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika B
| akordowe   = akordowe   * -------------
| pracownika B  pracownika A  wynagrodzenie
|                 za czas pracy
|                 pracownika A
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
| akordowe   + akordowe   = wynagrodzeń
| pracownika A  pracownika B  akordowych
|_

                 wynagrodzenie
                 za czas pracy
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  pracownika B  suma
 akordowe   + akordowe   * ------------- = wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika A  wynagrodzenie  akordowych
                 za czas pracy
                 pracownika A
          _         _
         |   wynagrodzenie |
         |   za czas pracy |
 wynagrodzenie  |   pracownika B |  suma
 akordowe   * | 1 + ------------- | = wynagrodzeń
 pracownika A  |   wynagrodzenie |  akordowych
         |   za czas pracy |
         |_  pracownika A _|
 
         wynagrodzenie  wynagrodzenie
         za czas pracy + za czas pracy
 wynagrodzenie  pracownika A  pracownika B  suma
 akordowe   * ----------------------------- = wynagrodzeń
 pracownika A      wynagrodzenie      akordowych
             za czas pracy
             pracownika A

         suma
         wynagrodzeń
 wynagrodzenie  za czas pracy  suma
 akordowe   * ------------- = wynagrodzeń
 pracownika A  wynagrodzenie  akordowych
         za czas pracy
         pracownika A

 wynagrodzenie  suma
 akordowe    wynagrodzeń
 pracownika A  akordowych
 ------------- = -------------
 wynagrodzenie  suma
 za czas pracy  wynagrodzeń
 pracownika A  za czas pracy


 wynagrodzenie  wynagrodzenie   wynagrodzenie
 akordowe    za czas pracy   akordowe
 pracownika A  pracownika A   pracownika B
 ------------- = ------------- / * --------------
 wynagrodzenie  wynagrodzenie   wynagrodzenie
 akordowe    za czas pracy   za czas pracy
 pracownika B  pracownika B   pracownika A

 wynagrodzenie  wynagrodzenie
 akordowe    akordowe
 pracownika A  pracownika B
 ------------- = -------------
 wynagrodzenie  wynagrodzenie
 za czas pracy  za czas pracy
 pracownika A  pracownika B

 _
|
| wynagrodzenie  suma
| akordowe    wynagrodzeń
| pracownika A  akordowych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| za czas pracy  wynagrodzeń
| pracownika A  za czas pracy
|
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| akordowe    akordowe
| pracownika A  pracownika B
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  wynagrodzenie
| za czas pracy  za czas pracy
| pracownika A  pracownika B
|_

 wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma
 akordowe    akordowe    wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika B  akordowych   współczynnik
 ------------- = ------------- = ------------- = podziału
 wynagrodzenie  wynagrodzenie  suma      wynagrodzeń
 za czas pracy  za czas pracy  wynagrodzeń
 pracownika A  pracownika B  za czas pracy
 _
|
| wynagrodzenie  suma
| akordowe    wynagrodzeń
| pracownika A  akordowych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| za czas pracy  wynagrodzeń
| pracownika A  za czas pracy
|
| wynagrodzenie  suma
| akordowe    wynagrodzeń
| pracownika B  akordowych
| ------------- = -------------
| wynagrodzenie  suma
| za czas pracy  wynagrodzeń
| pracownika B  za czas pracy
|_
 _
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  akordowych
| akordowe   = za czas pracy * -------------
| pracownika A  pracownika A  suma
|                 wynagrodzeń
|                 za czas pracy
|
|                 suma
|                 wynagrodzeń
| wynagrodzenie  wynagrodzenie  akordowych
| akordowe   = za czas pracy * -------------
| pracownika B  pracownika B  suma
|                 wynagrodzeń
|                 za czas pracy
|_

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *