Podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców

Przychód ze sprzedaży netto <= 2 000 000 euro => KPR
Przychód ze sprzedaży netto > 2 000 000 euro => księgi handlowe

Przychód ze sprzedaży netto <= 2 000 000 euro => KPR

Zasady ogólne [skala (progresja) podatkowa 17 % i 32 %]

Podstawa   <= 85 528 => Podatek  =  Podstawa         * 17 %
opodatkowania  próg   dochodowy   opodatkowania
         podatkowy       - 525,12
                     kwota wolna
                     (ulga podatkowa)
                     roczna

Podstawa   > 85 528 => Podatek  =  85 528          * 17 %
opodatkowania  próg   dochodowy  + (Podstawa   - 85 528) * 32 %
         podatkowy        opodatkowania

Jednolita stawka 19 % (podatek liniowy)

              Podatek  =  Podstawa         * 19 %
              dochodowy   opodatkowania

Przychód ze sprzedaży netto > 2 000 000 euro => księgi handlowe

Jednolita stawka 19 % (podatek liniowy)

              Podatek  =  Podstawa         * 19 %
              dochodowy   opodatkowania

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jednolita stawka 19 % (podatek liniowy)

Podatek  = Podstawa   * 19 %
dochodowy  opodatkowania

Dla małych podatników (przychód ze sprzedaży brutto <= 1 200 000 euro)
i dla podatników rozpoczynających działalność
 tylko w roku podatkowym rozpoczęcia działalności

Jednolita preferencyjna stawka 9 % (podatek liniowy)

Podatek  = Podstawa   * 9 %
dochodowy  opodatkowania

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców

Dochód           = Przychód     - Koszty Uzyskania Przychodu
narastająco          narastająco    narastająco
od początku roku       od początku roku  od początku roku

Podstawa opodatkowania   = Dochód      - suma zapłaconych
narastająco          narastająco    składek społecznych
od początku roku       od początku roku

Podatek dochodowy      =  Podstawa opodatkowania * stawka podatku
narastająco           narastająco
od początku roku        od początku roku
               - kwata wolna (ulga podatkowa) roczna
               - suma zapłaconych składek zdrowotnych 1

Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy - suma należnych zaliczek
na podatek dochodowy     narastająco     za poprzednie miesiące
               od początku roku

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników

Dochód           = Przychód     - Koszty Uzyskania Przychodu
z danego miesiąca       z danego miesiąca  zryczałtowane z danego miesiąca

Podstawa opodatkowania   = Dochód      - zapłacona
z danego miesiąca       z danego miesiąca  składka społeczna
                         w danym miesiącu

Podatek dochodowy      =  Podstawa opodatkowania * stawka podatku
za dany miesiąc         z danego miesiąca
               - kwata wolna (ulga podatkowa) miesięczna
               - zapłacona składka zdrowotna 1 w danym miesiącu

Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy
na podatek dochodowy     za dany miesiąc

Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Dochód           = Przychód     - Koszty Uzyskania Przychodu
narastająco          narastająco    narastająco
od początku roku       od początku roku  od początku roku

Podstawa opodatkowania   = Dochód
narastająco          narastająco
od początku roku       od początku roku

Podatek dochodowy      = Podstawa opodatkowania * stawka podatku
narastająco          narastająco
od początku roku       od początku roku

Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy - suma należnych zaliczek
na podatek dochodowy     narastająco     za poprzednie miesiące
               od początku roku

Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

Metoda miesięczna

Metoda kwartalna
  dla małych podatników (przychód ze sprzedaży brutto <= 1 200 000 euro)
 i dla podatników rozpoczynających działalność
  tylko w roku podatkowym rozpoczęcia działalności

Metoda uproszczona
                               Podatek należny
                               za ubiegły rok
Podatek należny      |=> należna miesięczna zaliczka = ---------------
za ubiegły rok > 0     |  na podatek dochodowy        12

Podatek należny      |                 Podatek należny
za ubiegły rok = 0     |                 za rok dwa lata wstecz
              |=> należna miesięczna zaliczka = ----------------------
Podatek należny      |  na podatek dochodowy         12
za rok dwa lata wstecz > 0 |

Podatek należny      |
za ubiegły rok = 0     |
              |=> nie można wpłacać zaliczek metodą uproszczoną
Podatek należny      |
za rok dwa lata wstecz = 0 |

Zaliczek uproszczonych nie można wpłacać kwartalnie