Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych dla przedsiębiorców

Dochód           = Przychód     - Koszty Uzyskania Przychodu
narastająco          narastająco    narastająco
od początku roku       od początku roku  od początku roku

Podstawa opodatkowania   = Dochód      - suma zapłaconych
narastająco          narastająco    składek społecznych
od początku roku       od początku roku

Podatek dochodowy      =  Podstawa opodatkowania * stawka podatku
narastająco           narastająco
od początku roku        od początku roku
               - kwata wolna (ulga podatkowa) roczna
               - suma zapłaconych składek zdrowotnych 1

Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy - suma należnych zaliczek
na podatek dochodowy     narastająco     za poprzednie miesiące
               od początku roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *