Miesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych

Dochód           = Przychód     - Koszty Uzyskania Przychodu
narastająco          narastająco    narastająco
od początku roku       od początku roku  od początku roku

Podstawa opodatkowania   = Dochód
narastająco          narastająco
od początku roku       od początku roku

Podatek dochodowy      = Podstawa opodatkowania * stawka podatku
narastająco          narastająco
od początku roku       od początku roku

Należna miesięczna zaliczka = Podatek dochodowy - suma należnych zaliczek
na podatek dochodowy     narastająco     za poprzednie miesiące
               od początku roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *