Świadczenia chorobowe

Świadczenie chorobowe

                        suma wynagrodzeń
                        z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby
                        pomniejszone o składki społeczne pracownika
średnie miesięczne wynagrodzenie        przypadające na pracownika
z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby = ---------------------------------------------
pomniejszone o składki społeczne pracownika             12
przypadające na pracownika

                        średnie miesięczne wynagrodzenie
                        z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby
                        pomniejszone o składki społeczne pracownika
średnie dzienne wynagrodzenie          przypadające na pracownika
z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby = ---------------------------------------------
pomniejszone o składki społeczne pracownika             30

         średnie dzienne wynagrodzenie
         z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc choroby
         pomniejszone o składki społeczne pracownika
stawka dzienna  przypadające na pracownika
świadczenia  = --------------------------------------------- * 80
chorobowego             100

       stawka dzienna
świadczenie = świadczenia  * ilość dni
chorobowe   chorobowego   choroby


Podatek dochodowy od świadczeń chorobowych

                  koszty
          wynagrodzenie - uzyskania
podatek dochodowy  chorobowe    przychodu    składka zdrowotna 1
od wynagrodzenia = ------------------------- * 17 - od wynagrodzenia
chorobowego          100          chorobowego

          zasiłek
podatek dochodowy  chorobowy
od zasiłku    = --------- * 17
chorobowego      100


Składki ZUS od świadczeń chorobowych

składki społeczne
od wynagrodzenia = 0
chorobowego

składki społeczne
od wynagrodzenia chorobowego pracownika = 0
przypadające na pracownika

                  składki społeczne
          wynagrodzenie - od wynagrodzenia chorobowego pracownika
składka zdrowotna  chorobowe    przypadające na pracownika
od wynagrodzenia = ------------------------------------------------------- * 9
chorobowego                  100

          wynagrodzenie - 0
          chorobowe
         = ----------------- * 9
              100

          wynagrodzenie
          chorobowe
         = ------------- * 9
             100

           wynagrodzenie
składka zdrowotna 1  chorobowe
od wynagrodzenia  = ------------- * 7,5
chorobowego        100

składki społeczne
od zasiłku    = 0
chorobowego

składka zdrowotna
od zasiłku    = 0
chorobowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *