Leasing operacyjny i leasing finansowy

Leasing operacyjny u finansującego

Przychody          Pozostałe
ze sprzedaży usług      należności
Wn        Ma     Wn    Ma
____________________     ____________
     |Wartość      Wartość|
     |netto<--------|----brutto |
            |
            |
Zobowiązania      |
z tytułu podatku VAT  |
Wn        Ma  |
____________________  |
    |Podatek VAT  |
    |należny<-------|

Umorzenie      Amortyzacja
środków trwałych
Wn      Ma  Wn      Ma
________________  ________________
  |Wartość    Wartość  |
  |amortyzacji--->amortyzacji|


Leasing operacyjny u korzystającego

Pozostałe        Usługi obce
zobowiązania
Wn     Ma      Wn        Ma
______________      ____________________
  |Wartość       Wartość  |
  |brutto --------|--->netto   |
  |raty      |
  |leasingowej  |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Leasing finansowy u finansującego

Środki trwałe      Należności          Pozostałe
            z tytułu leasingu       należności
Wn        Ma  Wn         Ma     Wn       Ma
____________________  _____________________     _________________
     |Wartość    Wartość  |          Wartość  |
     |początkowa--->początkowa|Rata        brutto   |
                 |kapitałowa<---|----raty    |
                         |  leasingowej|
                         |
            Przychody        |
            ze sprzedaży usług    |
            Wn        Ma   |
            ____________________   |
                 |Rata     |
                 |odsetkowa<----|
                         |
                         |
            Zobowiązania       |
            z tytułu podatku VAT   |
            Wn        Ma   |
            ____________________   |
                 |Podatek VAT  |
                 |należny<------|

Leasing finansowy u korzystającego (właściciela)

Pozostałe        Zobowiązania       Środki trwałe
zobowiązania       z tytułu leasingu
Wn     Ma      Wn         Ma  Wn      Ma
______________      ______________________  _______________
  |Wartość       Rata    |Wartość    Wartość  |
  |brutto --------|--->kapitałowa |początkowa<-->początkowa|
  |raty      |
  |leasingowej  |
          |
          |  Koszty finansowe
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Rata    |
          |--->odsetkowa |
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |

Umorzenie      Amortyzacja
środków trwałych
Wn      Ma  Wn      Ma
________________  ________________
  |Wartość    Wartość  |
  |amortyzacji--->amortyzacji|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *