Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Średnioroczna miesięczna ilość zatrudnionych

           suma śrenich ilości zatrudnionych
średnioroczna     we wszyskich miesiącach roku
miesięczna     = ---------------------------------
ilość zatrudnionych         12


Odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

                         przeciętne
                         wynagrodzenie miesięczne
                         w gospodarce narodowej
                         pomniejszone
                         o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy                 przypadające na pracownika
na zatrudnionych    = ilość zatrudnionych  * ------------------------------ * 37,5
w normalnych warunkach  w normalnych warunkach        100

                           przeciętne
                           wynagrodzenie miesięczne
                           w gospodarce narodowej
                           pomniejszone
                           o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy                   przypadające na pracownika
na zatrudnionych     = ilość zatrudnionych   * ------------------------------ * 50
w szczególnych warunkach  w szczególnych warunkach        100

                                przeciętne
                                wynagrodzenie miesięczne
                                w gospodarce narodowej
                                pomniejszone
                                o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy                        przypadające na pracownika
na pracowników młodocianych = ilość pracowników młodocianych * ------------------------------ * 5
w pierwszym roku nauki    w pierwszym roku nauki             100

                                przeciętne
                                wynagrodzenie miesięczne
                                w gospodarce narodowej
                                pomniejszone
                                o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy                        przypadające na pracownika
na pracowników młodocianych = ilość pracowników młodocianych * ------------------------------ * 6
w drugim roku nauki      w drugim roku nauki              100

                                przeciętne
                                wynagrodzenie miesięczne
                                w gospodarce narodowej
                                pomniejszone
                                o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy                        przypadające na pracownika
na pracowników młodocianych = ilość pracowników młodocianych * ------------------------------ * 7
w trzecim roku nauki     w trzecim roku nauki              100

                                 przeciętne
                                 wynagrodzenie miesięczne
                                 w gospodarce narodowej
                                 pomniejszone
                                 o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy na pracowników  ilość pracowników        przypadające na pracownika
ze znacznym albo umiarkowanym  = ze znacznym albo umiarkowanym * ------------------------------ * 43,75
stopniem niepełnosprawności    stopniem niepełnosprawności          100

                            przeciętne
                            wynagrodzenie miesięczne
                            w gospodarce narodowej
                            pomniejszone
                            o składki społeczne pracownika
odpis podstawowy     ilość emerytów i rencistów  przypadające na pracownika
na emerytów i rencistów = nad którymi zakład     * ------------------------------ * 6,25
nad którymi zakład    sprawuje opiekę          100
sprawuje opiekę


Podatek dochodowy od świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

             świadczenie - 2000
             z ZFŚS
podatek dochodowy   = ------------------- * 17
od świadczenia z ZFŚS      100


Składki ZUS od świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

składki społeczne   = 0
od świadczenia z ZFŚS

składka zdrowotna   = 0
od świadczenia z ZFŚS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *