Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Współczynnik urlopowy

ilość dni wolnych od pracy = ilość sobót     + ilość niedziel    + ilość świąt
w roku kalendarzowym     w roku kalendarzowym  w roku kalendarzowym  w roku kalendarzowym

ilość dni roboczych = ilość dni      - ilość dni wolnych od pracy
w roku kalendarzowym  w roku kalendarzowym  w roku kalendarzowym

                ilość dni roboczych
        średnia ilość  w roku kalendarzowym
współczynnik = dni roboczych = --------------------
urlopowy    w miesiącu       12


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym

          wynagrodzenie
          miesięczne
ekwiwalent    = ------------
za 1 dzień urlopu  współczynnik
          urlopowy

        ekwiwalent
        za 1 dzień urlopu
ekwiwalent  = -----------------
za 1 g urlopu  ilość godzin
        w 1 dniu roboczym

ekwiwalent              ilość godzin
za niewykorzystany = ekwiwalent  * niewykorzystanego
urlop        za 1 g urlopu  urlopu


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy wynagrodzeniu czasowym
i przy wynagrodzeniu zmiennym

          średnie wynagrodzenie miesięczne
          z trzech miesięcy poprzedzających
          miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu
ekwiwalent    = ------------------------------------
za 1 dzień urlopu       współczynnik
               urlopowy

        ekwiwalent
        za 1 dzień urlopu
ekwiwalent  = -----------------
za 1 g urlopu  ilość godzin
        w 1 dniu roboczym

ekwiwalent              ilość godzin
za niewykorzystany = ekwiwalent  * niewykorzystanego
urlop        za 1 g urlopu  urlopu


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym i zmiennym

podstawa                        średnie wynagrodzenie miesięczne zmienne
naliczania = wynagrodzenie zasadnicze        + z trzech miesięcy poprzedzających
ekwiwalentu  w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu  miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu

          podstawa
          naliczania
          ekwiwalentu
ekwiwalent    = ------------ =
za 1 dzień urlopu  współczynnik
          urlopowy

                               średnie wynagrodzenie miesięczne zmienne
          wynagrodzenie zasadnicze        + z trzech miesięcy poprzedzających
          w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu  miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu
         = ----------------------------------------------------------------------------------
                            współczynnik
                            urlopowy

        ekwiwalent
        za 1 dzień urlopu
ekwiwalent  = -----------------
za 1 g urlopu  ilość godzin
        w 1 dniu roboczym

ekwiwalent              ilość godzin
za niewykorzystany = ekwiwalent  * niewykorzystanego
urlop        za 1 g urlopu  urlopu


Dopełnienie podstawy naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

wynagrodzenie
przy wszystkich  = wynagrodzenie * ilość godzin
godzinach (dniach)  godzinowe    roboczych
przepracowanych

wynagrodzenie   = wynagrodzenie * ilość godzin
rzeczywiste     godzinowe    przepracowanych

wynagrodzenie
przy wszystkich
godzinach (dniach)  wynagrodzenie * ilość godzin
przepracowanych   godzinowe    roboczych
------------------ = -------------------------------
wynagrodzenie    wynagrodzenie * ilość godzin
rzeczywiste     godzinowe    przepracowanych

wynagrodzenie
przy wszystkich
godzinach (dniach)  ilość godzin
przepracowanych   roboczych
------------------ = ---------------
wynagrodzenie    ilość godzin
rzeczywiste     przepracowanych

                   ilość godzin
wynagrodzenie            roboczych
przy wszystkich  = wynagrodzenie * ---------------
godzinach (dniach)  rzeczywiste   ilość godzin
przepracowanych           przepracowanych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *