Dekretacja


Zakup towarów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup towarów: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup towarów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie towarów do magazynu: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie towarów do magazynu: zwiększenie Towarów o Wartość netto

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przekazanie Wyrobów gotowych z produkcji do magazynu: zmniejszenie Kosztów produkcji podstawowej o Koszt wytworzenia wyrobów gotowych
Przekazanie Wyrobów gotowych z produkcji do magazynu: zwiększenie Wyrobów gotowych o Koszt wytworzenia wyrobów gotowych

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto - przedłużacz elektryczny
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto - palnik do pieca piekarniczego materiał do wykonania usługi
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie materiałów do magazynu: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie materiałów do magazynu: zwiększenie Materiałów o Wartość netto

Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zwiększenie Zużycia materiałów i energii

Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zwiększenie Zużycia materiałów i energii

Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu do wykonania usługi: zwiększenie Kosztów działalności usługowej

Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zmniejszenie Materiałów
Przekazanie materiałów z magazynu na produkcję: zwiększenie Kosztów produkcji podstawowej

Przekazanie wyrobób gotowych z produkcji do magazynu: zmniejszenie Kosztów produkcji podstawowej
Przekazanie wyrobób gotowych z produkcji do magazynu: zwiększenie Wyrobów gotowych

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - kredyty mailowe
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Kosztów ogólnego zarządu o Wartość netto - naprawa kserokopiarki
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Kosztów działalności usługowej o Wartość netto
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość netto
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - usługi API
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny z odwrotnego obciążenia
Zakup import usług z odwrotnym obciążeniem: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Podatek VAT naliczony / 2 do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony / 2 ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP=KUP

Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto do kosztów bilansowych KB
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Usług obcych o Podatek VAT naliczony / 2 do kosztów bilansowych KB
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup usług serwisu samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony / 2 ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP

Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Podatek VAT naliczony / 2
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony / 2

Zakup usług polisa komunikacyjna samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług polisa komunikacyjna samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto = brutto

Zakup środków trwałych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Zakup środków trwałych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Środków trwałych o Wartość netto
Zakup środków trwałych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Przyjęcie środka trwałego: zmniejszenie Rozliczenia zakupu o Wartość netto
Przyjęcie środka trwałego: zwiększenie Środków trwałych o Wartość netto

Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Wartości niematerialnych i prawnych o Wartość netto
Zakup wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zmniejszenie Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Amortyzacji bilansowej
Umorzenie i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych: zwiększenie Amortyzacji podatkowej (900)

Umorzenie i amortyzacja środków trwałych: zmniejszenie Umorzenia środków trwałych
Umorzenie i amortyzacja środków trwałych: zwiększenie Amortyzacji

Usługa transportowa: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Usługa transportowa: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Usługa transportowa: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Sprzedaż towarów: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż towarów: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży towarów o Wartość netto
Sprzedaż towarów: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Wydanie towarów odbiorcy: zmniejszenie Towarów
Wydanie towarów odbiorcy: zwiększenie Wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu

Wydanie zwrotu materiałów dostawcy: zwiększenie materiałów storno czerwone
Wydanie zwrotu materiałów dostawcy: zmniejszenie rozliczenia zakupu storno czerwone

Sprzedaż usług: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż usług: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży usług o Wartość netto - licencja na system Kalypso
Sprzedaż usług: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zmniejszenie Kosztów działalności usługowej
Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zwiększenie Kosztów wykonania sprzedanych usług

Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zmniejszenie Kosztów wykonania usług
Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy: zwiększenie Kosztów wykonania sprzedanych usług

Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych o Wartość netto
Sprzedaż wyrobów gotowych: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Wydanie wyrobów gotowych odbiorcy: zmniejszenie Wyrobów gotowych o Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych - brama garażowa
Wydanie wyrobów gotowych odbiorcy: zwiększenie Kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych o ten koszt

Sprzedaż materiałów: zwiększenie Należności od odbiorców o Wartość brutto
Sprzedaż materiałów: zwiększenie Przychodów ze sprzedaży materiałów o Wartość netto
Sprzedaż materiałów: zwiększenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT o Podatek VAT należny

Przekazanie materiałów do wykonania usługi: zmniejszenie Materiałów o Wartość netto
Przekazanie materiałów do wykonania usługi: zwiększenie Kosztu wykonania usług

Zakup telefonu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup telefonu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto
Zakup telefonu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o Podatek VAT naliczony

Spłata zobowiązania wobec dostawcy: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec dostawcy: zmniejszenie Zobowiązań wobec dostawców - faktura CEN2004030374953 obsługa księgowa

Spłata zobowiązania wobec właścicieli: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec właścicieli: zmniejszenie Zobowiązań wobec właścicieli - zwrot za spłacenie faktury KRK/2021/02/10704/00001

Spłata zobowiązania pożyczkowego wobec fundatora: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania pożyczkowego wobec fundatora: zmniejszenie Zobowiązań wobec fundatorów - Marta Kozioł Galus

Wpłata pożyczki od fundatora: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata pożyczki od fundatora: zwiększenie Zobowiązań od fundatora z tytułu zaciągniętej pożyczki

Wypłata pożyczki dla fundatora: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Wypłata pożyczki dla fundatora: zwiększenie Należności od fundatora z tytułu udzielonej pożyczki

Wpłata należności od odbiorcy: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od odbiorcy: zmniejszenie Należności od odbiorców - faktura 3/04/2021 licencja na system Kalypso

Wpłata należności od odbiorcy: zwiększenie gotówki w portfelu fundatora
Wpłata należności od odbiorcy: zmniejszenie Należności od odbiorców - dokument KP pośrednictwo finansowe

Wpłata należności od właścicieli: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od właścicieli: zmniejszenie Należności od właścicieli - zwrot równowartości faktury 2238108

Wpłata należności z tytułu podatku VAT: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności z tytułu podatku VAT: zmniejszenie Należności z tytułu podatku VAT - zwrot podatku VAT

Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT: zwiększenie na Rachunku VAT

Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku VAT na rachunek bieżący: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Przeksięgowanie podatku VAT z rachunku VAT na rachunek bieżący: zmniejszenie na Rachunku VAT

Zapłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Zapłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych: zwiększenie Podatków i opłat

Spłata zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń: zmniejszenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń

Wpłata we wpłatomacie: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata we wpłatomacie: zmniejszenie Środków pieniężnych w drodze

Wypłata z bankomatu: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Wypłata z bankomatu: zwiększenie Środków pieniężnych w drodze

Wpłata świadczenia tarczy antykryzysowej: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata świadczenia tarczy antykryzysowej: zwiększenie przychodów finansowych

Wpłata należności od pożyczkobiorcy: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Wpłata należności od pożyczkobiorcy: zmniejszenie Należności od pożyczkobiorców - Aneta Szulc

Spłata zobowiązania wobec budżetów: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania wobec budżetów: zmniejszenie Zobowiązań wobec budżetów CIT

Spłata zobowiązania z tytułu podatku VAT: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Spłata zobowiązania z tytułu podatku VAT: zmniejszenie Zobowiązań z tytułu podatku VAT

Wpłata zwrotu podatku VAT: zwiększenie na rachunku bieżącym
Wpłata zwrotu podatku VAT: zmniejszenie Należności z tytułu podatku VAT

Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zwiększenie  na Rachunku bieżącym
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zmniejszenie na Rachunku VAT

Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Przelew wewnętrzny pomiędzy własnymi rachunkami: zwiększenie  na Rachunku VAT

Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty
Spłata raty zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie Zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę raty

Spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty kapitałowej
Spłata raty kapitałowej zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie Zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę raty kapitałowej

Spłata raty odsetkowej od zaciągniętego kredytu bankowego: zmniejszenie na rachunku bieżącym o kwotę raty odsetkowej
Spłata raty odsetkowej od zaciągniętego kredytu bankowego: zwiększenie Kosztów finansowych o kwotę raty odsetkowej

Przelew śroków pieniężnych z rachunku bieżącego na PayU: zmniejszenie na rachunku bieżącym
Przelew śroków pieniężnych z rachunku bieżącego na PayU: zwiększenie na PayU

Wynagrodzenia: zwiększenie Wynagrodzeń o wynagrodzenie brutto - umowa o dzieło Borysław Szybiński
Wynagrodzenia: zwiększenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń o wynagrodzenie brutto
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika: zmniejszenie Zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń
Zaliczka na podatek dochodowy pracownika: zwiększenie Zobowiązań wobec budżetów - umowa o dzieło Borysław Szybiński

Prowizja za przelew: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Prowizja za przelew: zwiększenie Usług obcych

Opłata za prowadzenie rachunku: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za prowadzenie rachunku: zwiększenie Usług obcych

Opłata za prowadzenie rachunku: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za prowadzenie rachunku: zwiększenie Kosztów ogólnego zarządu

Opłata za kartę: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Opłata za kartę: zwiększenie Usług obcych

Odsetki od zaciągniętych kredytów: zmniejszenie na Rachunku bieżącym
Odsetki od zaciągniętych kredytów: zwiększenie Kosztów finansowych

Odsetki od lokaty bankowej: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Odsetki od lokaty bankowej: zwiększenie Przychodów finansowych

Odszkodowanie za straty losowe: zwiększenie na Rachunku bieżącym
Odszkodowanie za straty losowe: zwiększenie Pozostałych przychodów operacyjnych

Wypłata z kasy zaliczki pracownikowi: zmniejszenie w Kasie
Wypłata z kasy zaliczki pracownikowi: zwiększenie Pozostałych należności od pracowników


Berst podatek bazowy 60%

Zakup usług: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto - abonament
Zakup usług: zwiększenie Usług obcych o 40 % Podatku VAT
Zakup usług: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 60 % Podatku VAT

Zakup materiałów: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto - przedłużacz elektryczny
Zakup materiałów: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o 40 % Podatku VAT
Zakup materiałów: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 60 % Podatku VAT

Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o Wartość netto
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Usług obcych o 70 % Podatku VAT
Zakup usług rata leasingowa samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 30 % Podatku VAT

Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zobowiązań wobec dostawców o Wartość brutto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o Wartość netto
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Zużycia materiałów i energii o 70 % Podatku VAT do kosztów bilansowych KB=NKUP
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Należności z tytułu podatku VAT o 30 % Podatku VAT
Zakup materiałów paliwa do samochodu: zwiększenie Kosztów podatkowych 900 (konto pozabilansowe) o (( Wartość netto + Podatek VAT naliczony * 70 % ) / 100 ) * 75 = koszty podatkowe KP=KUP

Podatek dochodowy: zwiększenie Zobowiązań wobec budżetów
Podatek dochodowy: zwiększenie Podatku dochodowego - zaliczka miesięczna CIT

Przeksięgowanie z pierwszego konta na drugie to wyksięgowanie z pierwszego konta i zaksięgowanie na drugie

Przeksięgowanie zmniejszenia należności z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w dół  na pozostałe koszty operacyjne
Przeksięgowanie zwiększenia  należności z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w górę na pozostałe przychody operacyjne

Przeksięgowanie zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w dół  na pozostałe przychody operacyjne
Przeksięgowanie zwiększenia  zobowiązań z tytułu podatku VAT wynikającego z ich zaokrąglenia w górę na pozostałe koszty operacyjne

Jeśli zobowiązania z tytułu podatku VAT są większe od należności to
Przeksięgowanie zmniejszenia należności z tytułu podatku VAT na zmniejszenie zobowiązań

Jeśli należności z tytułu podatku VAT są większe od zobowiązań to
Przeksięgowanie zmniejszenia zobowiązań z tytułu podatku VAT na zmniejszenie należności

Ustalenie Wyniku finansowego:

Przeksięgowanie kosztów rodzajowych i przychodów na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Amortyzacji na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Zużycia materiałów i energii na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Usług obcych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Wynagrodzeń na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Pozostałych kosztów operacyjnych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów finansowych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Wartości sprzedanych towarów w cenach zakupu na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Podatku dochodowego na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży towarów na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Pozostałych przychodów operacyjnych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Przychodów finansowych na Wynik finansowy

Przeksięgowanie kosztów funkcjonalnych i przychodów na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Kosztu wykonania sprzedanych usług na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów ogólnego zarządu na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Kosztów finansowych na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Podatku dochodowego na Wynik finansowy

Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na na Wynik finansowy albo
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych na na Wynik finansowy
Przeksięgowanie Przychodów ze sprzedaży usług na na Wynik finansowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *