Różnice kursowe

Dla faktur przychodowych:

różnica kursowa =  kwota zł. zapłacona
         - kwota zł. wcześniej
               zaksięgowana

Dla faktur wydatkowych:

różnica kursowa =  kwota zł. wcześniej
               zaksięgowana
         - kwota zł. zapłacona

Dodatnie różnice kursowe występują w sytuacji,
gdy sprzedawca otrzyma zapłatę w wyższej wysokości
niż wskazany przez niego przychód
oraz w sytuacji,
gdy dokona zapłaty w wysokości niższej
niż wskazany przez niego koszt.
Powstałe różnice kursowe dodatnie
zwiększają przychody danej firmy.

Ujemne powstają analogicznie do dodatnich
(ich odwrotność),
a więc w sytuacji,
gdy otrzymana zapłata jest niższa
niż wskazany przychód
oraz w sytuacji
gdy dokonana zapłata jest wyższa
niż wykazany koszt.
Powstałe różnice kursowe ujemne
zwiększają koszty danej firmy.

W KPR dla różnic kursowych
sporządza się dowody wewnętrzne

Dodatnie różnice kursowe
zapisuje się w dowodach wewnętrznych
jako przychody,
a ujemne różnice kursowe
zapisuje się w dowodach wewnętrznych
jako wydatki

W księgach handlowych
dla różnic kursowych dekretacja:

Dla faktur przychodowych:

Dodatnia różnica kursowa:

Przychody finansowe  Należności
            od odbiorców
Wn        Ma  Wn      Ma
___________________  ________________
     |różnica   różnica|
     |kursowa<---->kursowa|

Ujemna różnica kursowa:

Należności       Koszty finansowe
od odbiorców
Wn        Ma  Wn      Ma
___________________  ________________
     |różnica   różnica|
     |kursowa<---->kursowa|

Dla faktur wydatkowych:

Dodatnia różnica kursowa:

Przychody finansowe  Zobowiązania
            wobec dostawców
Wn        Ma  Wn      Ma
___________________  ________________
     |różnica   różnica|
     |kursowa<---->kursowa|

Ujemna różnica kursowa:

Zobowiązania      Koszty finansowe
wobec dostawców
Wn        Ma  Wn      Ma
___________________  ________________
     |różnica   różnica|
     |kursowa<---->kursowa|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *