Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych towarów

Zakup towarów i przekazanie zakupionych towarów do magazynu

Zobowiązania      Rozliczenie zakupu  Towary
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn       Ma  Wn     Ma
_______________     __________________  _____________
    |Wartość     Wartość |Wartość      |
    |brutto ----|--->netto  |netto ----->Towary|
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Sprzedaż towarów

Przychody            Należności
ze sprzedaży towarów      od odbiorców
Wn        Ma      Wn    Ma
____________________      ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych towarów odbiorcy
(rozchód sprzedanych towarów)

 Towary          Wartość
              sprzedanych towarów
              w cenie zakupu
 Wn         Ma  Wn        Ma
 ______________________  ___________________
T|Towary   |            |
o|niesprzedane|            |
w|      |       Wartość  |
a|Towary   |Towary    sprzedanych|
r|  sprzedane|sprzedane--->towarów  |
y              w cenie  |
              zakupu   |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *