Zakup, sprzedaż i rozchód sprzedanych usług

Zakup usług

Zobowiązania      Usługi obce
wobec dostawców
Wn      Ma     Wn      Ma
_______________     ________________
    |Wartość     Wartość |Wartość
    |brutto ----|--->netto  |netto
          |
          |
          |  Należności
          |  z tytułu podatku VAT
          |  Wn        Ma
          |  ____________________
          |  Podatek VAT|
          |--->naliczony |


Sprzedaż usług

Przychody           Należności
ze sprzedaży usług      od odbiorców
Wn       Ma      Wn    Ma
__________________      ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych usług odbiorcy
(rozchód sprzedanych usług)

Koszty               Koszty wykonania
wykonania usług           sprzedanych usług
Wn         Ma       Wn        Ma
______________________       ___________________
Koszty   |Koszty              |
wykonania  |niewykonanych_____        |
usług    |usług       |        |
      |         |        |
      |Koszty      |        |
      |wykonania     |        |
      |niesprzedanych____|        |
      |usług       |        |
      |         |        |
      |Koszty      |  Koszty   |
      |wykonania     |  wykonania |
      |  sprzedanych----|--->sprzedanych|
      |usług         usług   |

Koszty niewykonanych usług
i koszty wykonania niesprzedanych usług
ujmowane są w kosztach wykonania sprzedanych usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *