Sprzedaż i rozchód sprzedanych wyrobów gotowych

Sprzedaż wyrobów gotowych

Przychody            Należności
ze sprzedaży          od odbiorców
wyrobób gotowych
Wn       Ma        Wn    Ma
_________________        ____________
     |Wartość        Wartość|
     |netto<-----------|----brutto |
              |
              |
Zobowiązania        |
z tytułu podatku VAT    |
Wn          Ma  |
_______________________  |
      |Podatek VAT  |
      |należny<-------|


Przekazanie sprzedanych wyrobów gotowych odbiorcy
(rozchód sprzedanych wyrobów gotowych)

 Wyroby gotowe       Koszty wytworzenia
              sprzedanych
              wyrobów gotowych
 Wn         Ma  Wn       Ma
 ______________________  __________________
W|Wyroby   |            |
y|gotowe   |            |
r|niesprzedane|            |
o|      |       Koszty   |
b|Wyroby   |Wyroby    wytworzenia|
 |gotowe   |gotowe------>sprzedanych|
g|  sprzedane|sprzedane  wyrobów  |
o              gotowych  |
t
o
w
e

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *