Zakup, likwidacja i darowizna środka trwałego

Zakup środka trwałego

Pozostałe zobowiązania     Środki trwałe
Wn         Ma     Wn       Ma
______________________     __________________
    |Wartość        Wartość |Wartość
    |brutto -----------|--->netto  |netto
             |
             |
             |  Należności
             |  z tytułu podatku VAT
             |  Wn        Ma
             |  ____________________
             |  Podatek VAT|
             |--->naliczony |


Likwidacja środka trwałego

Środki trwałe         Umorzenie
                środków trwałych
Wn         Ma     Wn       Ma
_____________________     __________________
Wartość  |Wartość       Dotychczasowe|Dotychczasowe
początkowa|początkowa-----|--->umorzenie  |umorzenie
             |
             |
             |  Pozostałe
             |  koszty operacyjne
             |  Wn       Ma
             |  _________________
             |  Wartość |
             |--->aktualna|


Darowizna środka trwałego

Środki trwałe         Umorzenie
                środków trwałych
Wn         Ma     Wn       Ma
_____________________     __________________
Wartość  |Wartość       Dotychczasowe|Dotychczasowe
początkowa|początkowa-----|--->umorzenie  |umorzenie
             |
             |
Zobowiązania       |  Pozostałe
z tytułu podatku VAT   |  koszty operacyjne
Wn        Ma   |  Wn       Ma
____________________   |  _________________
  |           |  Wartość  |
  |           |--->aktualna  |
  |                   |
  |Podatek VAT        Podatek VAT|
  |należny          należny  |
  |od wartości-------------->od wartości|
  |aktualnej         aktualnej |


Przyjęcie darowizny środka trwałego

Pozostałe        Środki trwałe
przychody operacyjne
Wn        Ma  Wn     Ma
____________________  _____________
  |Wartość      Wartość |
  |aktualna---------->aktualna|

Pozostałe        Rozliczenia     Środki trwałe
przychody operacyjne  międzyokresowe
            przychodów
Wn        Ma  Wn     Ma    Wn     Ma
____________________  _____________    _____________
  |Wartość      Wartość |Wartość   Wartość |
  |aktualna---------->aktualna|aktualna--->aktualna|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *