Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

Zryczałtowany podatek dochodowy obciążający osoby duchowne obejmuje ich przychody,
pochodzące z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim,
czyli – jak słusznie wskazuje się w piśmiennictwie
– funkcjami, których podstawową treścią jest szeroko rozumiane sprawowanie kultu religijnego.

Kwotowe stawki ryczałtu są kwartalne i zależą od dwóch czynników,
to jest funkcji sprawowanej przez osobę duchowną
oraz liczby mieszkańców obszaru objętego działalnością duszpasterską tej osoby.

Roczną wysokość ryczałtu ustala naczelnik urzędu, skarbowego odrębną decyzją,
przy czym jego kwota ulega obniżeniu o wielkość składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby duchowne opłacające ryczałt zwolnione są od obowiązku składania zeznań podatkowych.

Jednocześnie ich dochodów opodatkowanych w formie ryczałtu
nie łączy się z dochodami osiągniętymi z innych źródeł.

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku podatkowego
osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtowej
i prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów,
opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych na ogólnych zasadach.

Analogiczne uprawnienie
przysługuje także w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji ustalającej wysokość ryczałtu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *