Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej

Podatnikami są również
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne
niebędące podatnikami, o których mowa w art. 15
(a zatem nieprowadzące samodzielnie działalności gospodarczej),
dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
(art. 16 u.p.t.u.).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1-3 u.p.t.u. podatnikami są również
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

  • na których ciąży obowiązek uiszczenia cła
  • uprawniane do korzystania z procedury celnej
    obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną
  • dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 1-3 u.p.t.u.
podatnikiem z tytułu importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
może być również podmiot, który nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej,
więc nie posiada statusu podatnika na podstawie regulacji ogólnej art. 15 u.p.t.u.

Takim szczególnym podatnikiem w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
może być np. nieprowadząca działalności gospodarczej osoba prawna
w przypadku skorzystania z opcji opodatkowania wewnątrzwspólnotowych nabyć
lub osoba fizyczna dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia nowego środka transportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skomentuj mój wpis jako pierwszy !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *