Opodatkowanie międzynarodowych transakcji towarowych

Choć miejscem świadczenia w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych
jest miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu,
model opodatkowania międzynarodowych transakcji towarowych
jest generalnie oparty na zasadzie państwa przeznaczenia.

Oznacza to, że podatek z tytułu międzynarodowej transakcji towarowej
powinien zostać rozliczony według stawki VAT właściwej dla danego towaru w państwie,
do którego towar ten jest wysyłany lub transportowany
(opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
i importu towarów według stawek państwa przeznaczenia).

Z kolei w państwie pochodzenia towaru dostawa powinna być zwolniona z VAT
z prawem do odliczenia przysługującym dostawcy,
ewentualnie objęta stawką 0%, stanowiącą odpowiednik zwolnienia z prawem do odliczenia
(stawka 0% w eksporcie towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów).

Towar powinien opuszczać terytorium państwa dostawy nieobciążony VAT.
Wewnątrzwspóinotowe nabycie towarów,
ca do zasady, uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego,
na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu
(art. 25 u.p.t.u.).

Miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego,
na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej
(art. 26a u.p.t.u.).

W przypadku gdy towary zostaną objęte,
z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej,
jedną z wymienionych w przepisach procedur lub przeznaczeń celnych
(np. procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,
procedurą składu celnego, procedurą tranzytu),
miejscem importu będzie terytorium państwa członkowskiego,
na którym towary te przestają podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

W art. 23 i 24 u.p.t.u.
szczegółowo uregulowano miejsce dostawy w przypadku sprzedaży wysyłkowej,
czyli dostawy towarów z wysyłką lub transportem nabywcom z innych państw członkowskich UE,
którzy są konsumentami
lub innymi podmiotami nierozliczającymi wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.

Sprzedaż wysyłkowa jest opodatkowana w państwie pochodzenia towaru,
chyba że zostanie przekroczony próg wartości sprzedaży netto do danego państwa przeznaczenia,
określony przez państwo przeznaczenia
(dyrektywa 2006/112 dopuszcza stosowanie progu 100 000 euro lub 35 000 euro;
w Polsce próg wynosi 160 000 zł).
Wówczas opodatkowanie następuje w państwie przeznaczenia.

Jeśli nabywcą jest podmiot z innego państwa członkowskiego
niezobowiązany do rozliczania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
a organizacja transportu czy wysyłki towaru nie należą do obowiązków dostawcy
(czyli nie występuje sprzedaż wysyłkowa),
mamy do czynienia ze zwykłą dostawą krajową w państwie pochodzenia towaru.

W przypadku gdy nabywcą jest podmiot z państwa trzeciego,
a dostawie nie towarzyszy zorganizowany wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej
(towary nie są zgłaszane w urzędzie celnym do procedury wywozu),
również mamy do czynienia z dostawą krajową.

One thought on “Opodatkowanie międzynarodowych transakcji towarowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *